Erfagruppe

Hybridvarme-erfagruppen 

Erfagruppen udveksler erfaringer og deler viden om hybridvarme.
Gruppen består af repræsentanter fra følgende organisationer og virksomheder:
Energistyrelsen, Gasselskabernes fagudvalg for Gasanvendelse (Evida, Energinet og Dansk Gasteknisk Center), Gastech-Energi, Milton Megatherm, HS-Tarm, Vaillant, MHG-Danmark, Bosch, Viessmann, VELTEK, Arbejdsgiverne/Tekniq, GATE21, Erhvervsakademierne, Dansk Energi og Videncenter for Energibesparelser. Dansk Gasteknisk Center er administrator for gruppen. 
 

Aktiviteter

Erfagruppen mødes 3-4 gange om året, hvor deltagerne udveksler erfaringer og drøfter emner med betydning for fremme af hybridvarmeteknologien, specielt ift. de større anlæg. Erfagruppen nedsætter arbejdsgrupper, der fokuserer på relevante problemstillinger og løbende orienterer de øvrige deltagere på erfa-møderne.


Hvis du er interesseret i at deltage i erfagruppen, kan du kontakte
Karsten V. Frederiksen, Dansk Gasteknisk Center, kvf@dgc.dk