Løsninger

Kort beskrivelse af tre forskellige løsninger på, hvordan hybridvarme kan indpasses i din bolig.
De tre løsninger A, B og C, består alle af en kombination af gasfyr og luft til vand-varmepumpe
med en ude- og indedel.
 

Løsning A. Nyt hybridfyr - hvis du skal udskifte dit gasfyr

Hybridvarmeløsning
Her er varmepumpen (indedelen) og gasfyret samlet i én unit, hybridfyret. I denne løsning er samspillet mellem varmepumpe og gasfyr fastlagt fra fabrikkens side.
Fordele: anlægget kræver ikke meget plads, og det er relativ nemt at indstille og optimere.

Kontakt en fagperson, hvis du vil vide mere

 

Løsning B. Nyt gasfyr og varmepumpe - hvis du skal udskifte dit gasfyr

 

Hybridvarmeløsning
Her er varmepumpe og gasfyr adskilt, men fra samme producent. Denne løsning kræver, at du har plads nok til begge dele.
Fordele: Der er frihed til at vælge et anlæg, hvor størrelsesforholdet mellem varmepumpe og gasfyr er fleksibelt og kan tilpasses dine behov.

Kontakt en fagperson, hvis du vil vide mere

 

Løsning C. Ny varmepumpe - hvis du har et velfungerende gasfyr (add-on)

Hybridvarmeløsning
Her er varmepumpen ny, mens gasfyret er dit nuværende. Foruden plads kræver denne løsning, at installatøren bruger relativ meget tid på at sikre optimalt samspil mellem varmepumpe og gasfyr. 
Fordele: Løsningen er relativ billig i indkøb, og den er velegnet, hvis du har et nyere og velfungerende gasfyr.

Kontakt en fagperson, hvis du vil vide mere