Løsninger

Nedenfor ses en kort beskrivelse af de forskellige løsninger på, hvordan hybridvarme kan indpasses i større bygninger (fx skole, klyngehuse eller boligblokke) eller mindre bygninger (fx villaer). 

Løsningerne 1-3 består alle af en kombination af gasfyr og luft til vand-varmepumpe med en ude- og indedel. Løsning 3, hvor gasfyr og luft til vand-varmepumpens indedel er bygget sammen i en unit, findes ikke for større bygninger.

Ved valg af nyt forsyningsanlæg skal løsningen og bygningens varmefordelingssystem tilpasses hinanden og driften optimeres, både for at sikre passende komfort, høj energieffektivitet og lavest mulig klimabelastning (CO2-aftryk). Læs mere i rapporten "Gashybrid, energimærke og kritiske varmeanlæg".
 

Løsning 1 - egnet til større og mindre bygninger

Ny samlet hybridvarmeløsning – hvis gasfyret skal udskiftes
 

Hybridvarmeløsning

Her er ny varmepumpe og nyt gasfyr adskilt, men fra samme producent, evt. flere i større anlæg. 
Denne løsning kræver, at der er plads nok til begge dele i og udenfor varmecentral/fyrrum. 
Fordele: Der er frihed til at vælge et anlæg, hvor størrelsesforholdet mellem varmepumpe-del og gasfyr-del er fleksibelt og kan tilpasses efter behov.

Kontakt en fagperson, hvis du vil vide mere


 

Løsning 2 - egnet til større og mindre bygninger

Eftermonteret varmepumpe – hvis gasfyret er velfungerende (add-on)
 

Hybridvarmeløsning

Her er varmepumpen ny, mens gasfyret er det nuværende, evt. flere i større anlæg. Udover plads kræver denne løsning, at rådgiver og installatør bruger relativt meget tid på at sikre optimalt samspil mellem varmepumpe og gasfyr. Fordele: Løsningen er relativt billig i indkøb, og den er velegnet i en velfungerende varmecentral med et eller flere gasfyr.

Kontakt en fagperson, hvis du vil vide mere


 

Løsning 3 - kun egnet til mindre bygninger

Nyt hybridfyr – hvis gasfyret skal udskiftes 
 

Hybridvarmeløsning

Her er varmepumpens indedel og gasfyret samlet i én unit, hybridfyret. I denne løsning er samspillet mellem varmepumpe og gasfyr optimalt fastlagt fra fabrikkens side.
Fordele: Anlægget kræver ikke meget plads, og det er relativt nemt at indstille og optimere.


Kontakt en fagperson, hvis du vil vide mere