Økonomi

Besparelsen ved at skifte til et hybridvarmeanlæg, afhænger af flere forhold, bl.a. det nuværende varmeanlæg og hvorvidt bygningen, der skal opvarmes, har et stort forbrug svarende til fx en skole eller boligblok eller et mindre forbrug svarende til en enfamilie-bolig.
 

Større bygninger, fx skoler

Hvad kan man spare?
En ikke-kommunal varmecentral med eksempelvis et før gasforbrug på ca. 40.000 m3 pr. år, der forsyner det, der svarer til ca. 25 huse, kan med november 2021 priser opnå en besparelse på i størrelsesorden 180.000 kr. pr. år ved konvertering til en gashybrid. Der er dog en række forhold, som spiller ind, bl.a. ændringer i el- og gaspriserne. 

Ved hjælp af beregningsprogrammet energyPRO kan du som energirådgiver eller bygningsadministrator bestemme den aktuelle besparelse i forhold til den nuværende installation og ønsker til det nye, samt optimere i forhold til størrelsen (kW-kapacitet) for hhv. varmepumpe og gasfyr. Alternativt kan du bede en installatør eller anden fagperson om at gøre det.

Kontakt evt. Dansk Gasteknisk Center for en økonomiberegning målrettet dit varmeanlæg ved hjælp af beregningsprogrammet energyPRO.

Hvad koster det?
Prisen for et større hybridvarmeanlæg afhænger af anlægstype og -størrelse. (Se ”Løsninger”). Et nyt større hybridvarmeanlæg er dyrere end et nyt anlæg med et gasfyr alene, men billigere end en ren varmepumpeløsning, også set over anlæggets levetid på ca. 20 år og med de gældende tilskudsordninger. En add-on-løsning, hvor du kun skal investere i en ny og mindre luft til vand-varmepumpeløsning til dit nuværende yngre gasfyrsanlæg kan også vise sig at være den bedste løsning. Også her kan beregningsprogrammet energyPRO være en nyttig hjælp.

Få hjælp af en fagperson til at vurdere besparelsespotentialet for bygningen.
 

Mindre bygninger, fx villaer

Hvad kan man spare?
En typisk gaskunde med et standardhus på 150 m2 og et gasforbrug på 1600 m3/år kan med november 2021-priser opnå en besparelse på i størrelsesorden 7.000 kr. pr. år. Der er dog en række forhold, som spiller ind, bl.a. ændringer i el- og gaspriserne. 

Ved hjælp af beregningsprogrammerne SparEnergis Energiberegner eller  www.boligvarme.nu kan du selv eller en installatør/fagperson få beregnet din aktuelle besparelse i forhold til din nuværende installation. SparEnergis energiberegner giver et hurtigt overslag, mens Boligvarme.nu er lidt mere detaljeret og tager udgangspunkt i det aktuelle forsyningsanlæg.

Hvad koster det?
Prisen for et villahybridvarmeanlæg afhænger af anlægstype og -størrelse. (Se ”Løsninger”). Et nyt hybridvarmeanlæg er dyrere end et nyt gasfyr, men billigere end en ren varmepumpeløsning. En add-on-løsning, hvor du kun skal investere i en ny og mindre luft til vand-varmepumpe til dit nuværende yngre gasfyr, kan også vise sig at være den bedste løsning. Set over anlæggets levetid på ca. 20 år og med de nye tilskud, der gives nu, og mulighed for gratis afkobling, er varmepumper eller fjernvarme økonomisk bedre løsninger end et nyt gasfyr eller et nyt hybridvarmeanlæg. 

Få hjælp af en fagperson til at beregne pris på et nyt varmeanlæg, der passer til din bolig.

 

Rammer for rabatter, priser samt tilskuds- og støtteordninger

Bygninger til helårsbeboelse, der bliver opvarmet med hybridvarmepumper, kan få rabat på elafgiften, dog ikke bygninger, der er ejet af en kommune, region eller staten. Rabatten kan opnås, hvis mindst 50 pct. af varmen stammer fra el. Det er netop tilfældet med en hybridvarmepumpe. Her bidrager en luft til vand-varmepumpe typisk med 80 til 90 pct. af boligens samlede behov for opvarmning, mens gasfyret tager sig af resten.

Staten giver en rabat på elafgiften pr. kWh elforbrug, der overstiger 4.000 kWh om året til bygningen, hvor varmepumpe eller anden elvarme dækker mindst 50 pct. af varmeforbruget. 

Hvis dit elforbrug i bygningen eksempelvis er 4.000 kWh/år, før du installerer en hybridvarmepumpe, og det stiger til 8.000 kWh om året efter installation af hybridvarmepumpen, kan du få en rabat på 89,5 øre pr. kWh svarende til 3.580 kr. pr. år. Læs mere på skat.dk.

Hvis du i stedet for en hybridvarmepumpe installerer en eller flere luft til luft-varmepumper, kan du også få elvarmerabat til dem. Det forudsætter dog, at du kan dokumentere over for kommunen, at luft til luft-varmepumpen dækker mindst 50 pct. af opvarmningsbehovet.

Med rabatten på elafgiften stiger din elregning ikke meget, hvis du overgår til elopvarmning med en hybridvarmepumpe.


Sådan får du elafgiftsrabatten
Når du har installeret hybridvarmepumpeløsningen ifm. bygningen, skal du ændre registreringen af primær varmeforsyning i BBR. Du kan rette dine oplysninger her, efter du er logget ind med NEM ID eller Mit ID. Under ”Varme og Energi” skal du ændre ”Bygningens varmeinstallation” til ”Varmepumpe”, og du skal ændre ”Bygningens opvarmningsmiddel” til ”Elektricitet”.

Kommunen skal herefter godkende ændringen, og du kan også bede kommunen om at lave ændringen for dig. Herefter skal du sende din BBR-meddelelse til din elleverandør, der reducerer din betaling af elafgift. Det er muligt at få rabatten med tilbagevirkende kraft. Reduktionen i elafgift vil herefter fremgå af dine elregninger.


Det frie valg af el- og gasleverandør
Det er nemt at finde både en billig elleverandør og en billig gasleverandør, og det er hurtigt at skifte leverandør. Du har mulighed for at vælge mellem fastprisaftaler og aftaler med variable priser, og du kan vælge certificeret grøn strøm eller gas.


Elpriser
Elpris.dk er en webtjeneste, som Forsyningstilsynet driver med henblik på at fremme konkurrencen på det danske elmarked. På hjemmesiden er det muligt at danne sig et overblik over priser på el og nemt at klikke ind på en leverandør og gennemføre et skift af leverandør på ganske få minutter.


Gaspriser
På gasmarkedet er der også konkurrence, og du kan orientere dig om priser på GasprisGuiden. Hjemmesiden drives af Energinet for at fremme konkurrencen på gasmarkedet. Energinet er et statsligt ejet infrastrukturselskab og er uafhængigt af kommercielle interesser.

Via GasprisGuiden kan du vælge dit gasprodukt og din gasleverandør. Følg link til leverandørens hjemmeside og udfyld web-blanket. Efterfølgende vil Evida (gasdistributionsselskabet) give dig besked, når det er tid til at aflæse din gasmåler.

Energistyrelsen udpeger efter udbud et selskab til at varetage forsyningspligten, og det selskab, der vinder udbuddet, skal tilbyde den pris, som de har vundet udbuddet på, til kunder, som ikke har anden aftale. 

Hvis du ønsker forsyningspligtproduktet, skal du bede dit elselskab om dette produkt, eller du kan opsige din nuværende gasaftale, hvorefter du automatisk ryger på forsyningspligtproduktet.


Håndværkerfradrag
Med finanslov 2022 blev denne ordning fjernet pr. 1.1.2022. 


Aktuelle puljer og støtteordninger 
Få et overblik over Energistyrelsens tilskuds- og støtteordninger.

 • Mht. erhvervsvirksomheder, skal puljen ”Erhvervstilskud til energieffektiviseringer” fremhæves, idet man med den kan opnå 50 pct. til dækning af omkostninger ved gennemførelse af energispareprojekter. 
   
 • Mht. kommuner og regioner skal puljen ”Tilskud til energiforbedringer og digitale løsninger i kommunale og regionale bygninger” fremhæves, idet man med den kan opnå tilskud til energiforbedringsprojekter. 
   
 • Mht. grøn omstilling af bygningsopvarmning baseret på fossile brændsler (olie og naturgasfyr), hvor man ønsker en løsning baseret på varmepumpe skal ”Bygningspuljen” og ”Skrotningsordningen” fremhæves.
   
 • Mht. grøn omstilling af bygningsopvarmning baseret på fossile brændsler (olie og naturgasfyr), hvor man ønsker en løsning baseret på fjernvarme, skal ”Fjernvarmepuljen” fremhæves.
   
 • Som en del af den grønne omstilling kan private husholdninger også få udført gebyrfri afkobling fra gassystemet. Læs mere om Afkoblingsordningen.Kontakt en fagperson, hvis du vil vide mere om, hvorvidt hybridvarmeanlæg kan få tilskud fra ovennævnte ordninger eller ej.