Økonomi

Hvad kan man spare?

Besparelsen ved at skifte til et hybridvarmeanlæg afhænger af flere forhold, bl.a. dit nuværende varmeanlæg og dit forbrug. En typisk gaskunde kan opnå op til 5000 kr. i årlig besparelse.

Fordelen ved hybridvarmeanlægget er, at varmepumpen og fyret arbejder tæt sammen. Varmepumpen kan typisk klare energiforsyningen bedst og billigst, når det er relativ mildt udenfor, hvilket det er i langt størstedelen af fyringssæsonen. Gasfyret leverer den billigste og bedste varme til de få meget kolde dage og til det varme vand året rundt. 

Få hjælp af en fagperson til at vurdere besparelsespotentialet for din bolig.
 

Ved hjælp af beregningsprogrammet ”Gaspro små anlæg"  kan du bede din installatør/fagperson om at bestemme din aktuelle besparelse i forhold til din nuværende installation.
 

Hvorfor investere i en hybridløsning lige nu?

Specielt hvis du vil udnytte den nuværende lave rentesats på lån eller har luft i økonomien, kan en investering i en hybridløsning være en fordel. Med en hybridløsning kan du både reducere dit CO2 aftryk og blive mere grøn.  
 

Hvad koster det?

Prisen på et hybridvarmeanlæg afhænger af anlægstype. (Se ”Løsninger”). Prisen for et hybridfyr eller nyt gasfyr og varmepumpe er højere end en add-on-løsning, hvor du kun skal investere i en ny luft-vand-varmepumpe.

Få hjælp af en fagperson til at beregne pris på et hybridvarmeanlæg, der passer til din bolig.


Tilskudskroner at hente hvis du installerer en hybridvarmepumpe


Boliger, der bliver opvarmet med hybridvarmepumper, kan få rabat på elafgiften. Rabatten kan opnås, hvis mindst 50 pct. af varmen stammer fra el. Det er netop tilfældet med en hybridvarmepumpe. Her bidrager varmepumpen typisk med 80 til 90 pct. af boligens samlede behov for opvarmning, mens gaskedlen tager sig af resten.
Rabatten øges frem mod 2021, hvor den er fuldt indfaset.

Staten giver en rabat på elafgiften pr. kWh elforbrug, der overstiger 4.000 kWh om året til boliger, hvor varmepumpe eller anden elvarme dækker mindst 50 pct. af varmeforbruget. Du opfylder kravet, hvis du har en hybridvarmepumpe. 

Hvis dit elforbrug er 4.000 kWh/år, før du installerer en hybridvarmepumpe, og det stiger til 8.000 kWh om året efter installation af hybridvarmepumpen, så kan du få en rabat på 68,2 øre/kWh i 2020 for de sidste 4.000 kWh, det vil sige 2.728 kr. pr. år, og rabatten stiger til 73,7 øre. pr. kWh i 2021, svarende til 2.948 kr. pr. år.

Hvis du i stedet for en hybridvarmepumpe installerer en eller flere luft/luft-varmepumper, kan du også få elvarmerabat til dem. Det forudsætter, at du kan dokumentere over for kommunen, at luft/luft-varmepumpen dækker mindst 50 pct. af opvarmningsbehovet.

Med rabatten på elafgiften stiger din elregning ikke meget, hvis du overgår til elopvarmning med en hybridvarmepumpe. Læs mere om det i afsnittet om elpriser.


Sådan får du elafgiftsrabatten


Når du har installeret hybridvarmepumpen, skal du ændre registreringen af primær varmeforsyning i BBR. Du kan rette dine oplysninger her, efter du er logget ind med NEM ID. Under ”Varme og Energi” skal du ændre ”Bygningens varmeinstallation” til ”Varmepumpe”, og du skal ændre ”Bygningens opvarmningsmiddel” til ”Elektricitet”.
Kommunen skal herefter godkende ændringen, og du kan også bede kommunen om at lave ændringen for dig.
Herefter skal du sende din BBR-meddelelse til din elleverandør, der reducerer din betaling af elafgift. Det er muligt at få rabatten med tilbagevirkende kraft. Reduktionen i elafgift vil herefter fremgå af dine elregninger.

 

Det frie valg af el- og gasleverandør

Det er nemt at finde både en billig elleverandør og en billig gasleverandør, og det er hurtigt at skifte leverandør. Du har mulighed for at vælge mellem fastprisaftaler og aftaler med variable priser, og du kan vælge certificeret grøn strøm eller gas.
 

Elpriser

Elpris.dk er en webtjeneste, som Forsyningstilsynet driver med henblik på at fremme konkurrencen på det danske elmarked. På hjemmesiden er det muligt at danne sig et overblik over priser på el og nemt at klikke ind på en leverandør og gennemføre et skift af leverandør på ganske få minutter.

 

Gaspriser 

På gasmarkedet er der også konkurrence, og du kan orientere dig om priser på gasprisguiden. Hjemmesiden drives af Energinet for at fremme konkurrencen på gasmarkedet. Energinet er et statsligt ejet infrastrukturselskab og er uafhængigt af kommercielle interesser.

Ved et forbrug på 2.000 m3 gas om året er der sparet op til 2.500 kr. ved at vælge den billigste leverandør frem for den dyreste – beregnet på grundlag af prisspredningen på gasprisguiden i marts 2020.

Hvis forbruget efter installation af en hybridvarmepumpe er reduceret fra 2.000 m3 til 400 m3 gas om året, er den økonomiske besparelse på 500 kr. om året ved at vælge den billigste gasleverandør frem for den dyreste – beregnet på grundlag af prisspredningen på gasprisguiden i marts 2020.
 

Via gasprisguiden kan du vælge dit gasprodukt og din gasleverandør. Følg link til leverandørens hjemmeside og udfyld web-blanket. Efterfølgende vil Evida (gasdistributionsselskabet) give dig besked, når det er tid til at aflæse din gasmåler.

Energistyrelsen udpeger efter udbud et selskab til at varetage forsyningspligten, og det selskab, der vinder udbuddet, skal tilbyde den pris, som de har vundet udbuddet på til kunder, som ikke har anden aftale. 
Hvis du ønsker forsyningspligtproduktet skal du bede SEAS-NVE om dette produkt, eller du kan opsige din nuværende gasaftale, hvorefter du automatisk ryger på forsyningspligtproduktet.

 

Håndværkerfradrag

Betingelserne for at opnå håndværkerfradrag kan du finde på skats hjemmeside.

I 2020 kan der opnås fradrag for 12.500 kr. pr. person over 18 år, der bor på adressen, hvor arbejdet udføres. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dele fradraget. Hvis andre i husstanden, fx børn over 18 år skal have fradrag, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Fradraget er kun gyldigt, hvis betalingen af håndværkerydelsen er sket elektronisk – fradraget kan altså ikke opnås, hvis der betales kontant eller med check.
Der kan opnås fradrag for udskiftning af gasfyr og for installation af varmepumper og derfor også hybridvarmepumper. Du kan også få fradrag for udskiftning af varmestyringsanlæg.

Skatteværdien af fradraget er ca. 26 pct. Det vil sige, at hvis du opnår et fradrag på 10.000 kr., så får du en gevinst på 2.600 kr. – det svarer til en rabat på installationen på 2.600 kr.
Det er en betingelse for fradraget, at der ikke er modtaget støtte efter andre offentlige støtteordninger.Kontakt en fagperson, hvis du vil vide mere